Integracja sensoryczna

Od niedawna terapia Integracji Sensorycznej jest dostępna w naszej placówce. Mamy własny personel jak również wyposażoną do tego celu salę. Zapraszamy na zajęcia Integracji Sensorycznej również dzieci z poza naszej placówki.

Nasza oferta

Integracja sensoryczna to proces, w którym mózg przetwarza informacje pochodzące z różnych zmysłów (np. wzroku, słuchu, dotyku, równowagi) i integruje je w spójne, zrozumiałe wrażenia. Dzięki integracji sensorycznej jesteśmy w stanie reagować na bodźce ze środowiska w sposób adekwatny i skuteczny.
Proces ten zachodzi automatycznie i nieświadomie u większości ludzi, jednak u niektórych osób może być zaburzony. Osoby z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą mieć trudności w przetwarzaniu i interpretowaniu bodźców z otoczenia, co może wpłynąć na ich funkcjonowanie w życiu codziennym.
Terapia integracji sensorycznej jest metodą terapeutyczną, która polega na stymulowaniu i modyfikowaniu systemu nerwowego za pomocą odpowiednio dobranej stymulacji sensorycznej, takiej jak dotyk, ruch, dźwięk czy światło. Celem terapii jest poprawa funkcjonowania sensorycznego, a co za tym idzie, poprawa funkcjonowania ogólnego i jakości życia.

Zaburzenia integracji sensorycznej (ang. Sensory Processing Disorder – SPD) to zaburzenia neurologiczne, które wpływają na sposób przetwarzania bodźców zmysłowych. Osoby z SPD mogą mieć trudności w przetwarzaniu informacji dotyczących dotyku, wzroku, słuchu, smaku, zapachu i równowagi.

Zaburzenia integracji sensorycznej nie są uznane jako oddzielna choroba przez Międzynarodową Klasyfikację Chorób (ICD) ani przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatryczne (APA). Jednakże, SPD jest często diagnozowane przez terapeutów zajęciowych, neuropsychologów i innych specjalistów, którzy specjalizują się w pracy z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami sensorycznymi.

Osoby z SPD mogą mieć trudności w codziennych czynnościach, takich jak ubieranie się, jedzenie, czytanie, pisanie i skupianie się. Mogą mieć problemy z wykonywaniem złożonych czynności motorycznych, takich jak jazda na rowerze lub pływanie. Mogą również mieć trudności z socjalizacją i komunikacją ze względu na nadmierną wrażliwość na bodźce zewnętrzne lub brak reakcji na nie.

Leczenie SPD obejmuje terapię sensoryczną, która skupia się na pomocy osobom z SPD w przetwarzaniu bodźców zmysłowych w sposób bardziej efektywny i funkcjonalny. Terapia sensoryczna może obejmować ćwiczenia, które pomagają osobom z SPD w kontroli i regulacji swoich zmysłów oraz w zwiększaniu tolerancji na bodźce zewnętrzne.

Zapisy

Zapraszamy do zapisu telefoniczne lub za pomocą formularza kontaktowego.