Witamy w miejscu kameralnym, bezpiecznym i przyjaznym

Nasza oferta

„Mów dziecku że jest dobre, mądre, że potrafi…“ (J. Korczak)

W naszej placówce staramy się dawać dzieciom poczucie swobody i bezpieczeństwa. Przywiązujemy dużą wagę do tworzenia ciepłej, serdecznej atmosfery. Chcemy aby przy doświadczonym, pełnym pomysłów i zaangażowania zespole pracowników dzieci czuły się szczęśliwe i ważne. Opieramy się na doświadczeniach innych placówek od wielu lat prowadzących z powodzeniem grupy różnowiekowe.

W żłobku kładziemy nacisk na wczesną stymulację dzieci w inspirującym środowisku.
Rozwijamy zmysły i angażujemy dzieci do samodzielnego odkrywania oraz doświadczania siebie. Wpływamy na rozwój emocjonalny, poznawczy i ruchowy. W przedszkolu pracujemy według programu wychowawczo-edukacyjnego (zgodnego z MEN), który obejmuje wszystkie sfery rozwojowe dziecka poprzez edukację językową, matematyczną, przyrodniczą, artystyczną, moralno-społeczną oraz zdrowotną.
Bardzo ważny jest dla nas wysoki poziom edukacji, wychowania i opieki. Dlatego współpracujemy na co dzień ze specjalistami: psychologiem, logopedą, metodykiem.

Nasza kadra

Nasza Kadra to zespół pełnych entuzjazmu, wykwalifikowanych (zgodnie z wymaganiami MEN) oraz kreatywnych nauczycielek, wychowawczyń i pomocy wychowawców, dla których praca z dziećmi to przyjemność i satysfakcja. Wszyscy są pod stałym nadzorem metodycznym. Skupiamy się na działaniach, które wspomagają indywidualny rozwój naszych wychowanków. Stwarzamy dzieciom możliwości samodzielnego odkrywania, zachęcamy je do podejmowania prób, pokonywania trudności i towarzyszymy w rozumieniu świata. Nie boimy się wyzwań i ciągle pracujemy nad swoimi umiejętnościami osobistymi i zawodowymi.

Poznaj nasze przedszkole

MiniMadagaskar

Wszystkie nasze działania zmierzają ku temu, aby przedszkole było dla dziecka tym miejscem, w którym każde czuje się swobodnie i bezpiecznie, ma możliwość współdziałania z innymi i zdobywania umiejętności rozwiązywania konfliktów, szacunku do innych, może zdobywać wiedzę i umiejętności przez aktywne i konstruktywne działania, doświadczanie, wyobraźnię i przeżywanie, może rozwijać uczucia, samodzielność, wytrwałość i adekwatne poczucie własnej wartości a jego rodzice uzyskają wsparcie w trudach wychowania.

Wizja dziecka

„Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym” (Phil Bosmans)

Dla nas dziecko jest niepowtarzalną osobą. Potrzebuje stwarzania możliwości i przestrzeni dla swojej aktywności. Chcemy, aby było aktywne i ciekawe świata. Poznawanie i rozwój ma być dla niego procesem radosnym i przynoszącym satysfakcję. Oczywistym dla nas jest fakt, że rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka. Staramy się zatem, aby mogli oni uczestniczyć w życiu przedszkola i wspólnie z nami wspierać jego rozwój.

Zajęcia

Zajęcia w ramach oferty podstawowej
Zajęcia dodatkowe

Plan dnia

7.00 – 9.00 – schodzenie się dzieci, zabawy poranne
9.00 – 9.45 – mycie rąk, śniadanie;
9.45 – 10.00 – zabawy na powitanie, integracja grupy
10.00 – 10.30 – zajęcia programowe
10.30 – 11.30 – zabawy ruchowe na powietrzu lub w sali (muzyka, taniec)
11.30 – 12.00 – mycie rąk, przygotowanie do posiłku, obiad – drugie danie;
12.00 – 14.00 – odpoczynek po obiedzie – zajęcia wyciszające, relaksacja przy muzyce
14.00 – 15.00 – mycie rączek, obiad – zupa
15.00 – 16.00 – zajęcia ogólnorozwojowe (ruchowe, muzyczno – ruchowe, plastyczne)
16.00 – 16.30 – mycie rąk, podwieczorek
16.30 – 18.00 – zabawy dowolne w Sali lub na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domu

Zapewniamy

  • Dobrą adaptację dzieci i wsparcie dla rodziców w tym okresie
  • Bezpieczeństwo emocjonalne i fizyczne
  • Optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju przez różnorodne formy aktywności umysłowej i fizycznej
  • Wspieranie potrzeby ciekawości i eksperymentowania
  • Profesjonalną opiekę wychowawczą, ogólną stymulację i edukację adekwatną do wieku
  • Indywidualne podejście do każdego dziecka
  • Dbanie o poczucie własnej wartości
  • Edukację przez zabawę
  • Uczenie samodzielności
  • Wsparcie dla rodziców w trudach wychowania

Lokalizacja, bezpieczeństwo

i liczebność grup

Nasza kameralna placówka zlokalizowana jest w Piastowie przy trakcie komunikacyjnym prowadzącym z Grodziska Maz, przez Pruszków do Warszawy.
Dla potrzeb przedszkola i żłobka zaadaptowane i przystosowane zostały parter i piętro domu jednorodzinnego. W ostatnim okresie rozbudowaliśmy budynek o dodatkową salę dla dzieci jak również klatkę schodową wraz z dodatkowymi pomieszczeniami przeznaczonymi na szatnie dla dzieci.
Gwarantujemy komfortowe, zgodne z wysokimi standardami warunki lokalowe, dbając jednocześnie o higienę i czystość w budynku. Nasi pracownicy są również przeszkoleni w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy. Sale, w których przebywają dzieci wyposażone są w sprzęty, gry, zabawki edukacyjne. Meble (stoliki, krzesła) oraz toalety przystosowane są dla małych dzieci. Wyposażenie sal posiada stosowne atesty.

Przy budynku placówki znajduje się w pełni wyposażony plac zabaw o powierzchni ponad 1000 m² 🌳 z częścią dla dzieci młodszych i starszych. Piękne drzewa, krzewy, sprawiają że nasz plac zabaw jest miejscem bezpiecznym i atrakcyjnym do wspólnej zabawy i kontaktu z przyrodą.
Do naszej placówki zapraszamy dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat.
W przedszkolu pracujemy w dwóch grupach różnowiekowych od 3 do 6 lat z elastycznym podziałem na dzieci młodsze (Tygryski) i starsze (Żyrafki) – razem 40 dzieci, z uwzględnieniem indywidualnej ścieżki rozwojowej każdego z nich.
Podobnie w żłobku mamy dwie grupy: dzieci najmłodszych i starszych do 30 osób.
Mamy jeszcze wolne miejsca.

Zapisy

Zapraszamy do kontaktu telefoniczne z nami jak również do odwiedzenia naszej placówki po uprzednim umówieniu telefonicznym. W chwili obecnej prowadzimy już zapisy na rok szkolny 2023/2024. Rekrutacja zaczyna się od początku lutego i będzie trwała do wyczerpania miejsc w placówce – liczba miejsc ograniczona.

Dzień otwarty w placówce

24 czerwca
w godzinach 10:00 – 13:00

Umów spotkanie z wychowawcą

Zobacz jak pracujemy. Stwarzamy bezpieczne i radosne warunki dla rozwoju poznawczego dziecka. Umożliwiamy rodzicom uczestniczenie w życiu przedszkola. Realizujemy program MEN z elementami innych znanych programów edukacyjnych, jak metoda Montessori.